Copyright 2013 Optical Sensors
Elektrisk Fiol
En elektronisk fiol som låter som en "riktig" fiol, -"träkänsla" med hjälp av elektronik-

Det är en uppfinning som gör detta möjligt. Den består av en liten elektronikbox som kopplas in efter en elfiol.
En elfiol spelas på samma sätt som en vanlig fiol men den ser inte ut som en sådan. Den klassiska, vackra och ihåliga resonanskroppen av trä är borttagen för att den behövs inte längre. De vibrationer som strängarna skapar "fångas upp" av en mikrofon under stallet och det är denna mikrofonsignal som förstärks och matas vidare.
Tyvärr är detta ljud inte i klass med det från en bra filol och det är här uppfinningen kommer in.

Uppfinningen består alltså av en elektronikbox och denna förändrar signalen så att ljudet blir mycket likt det från en riktig filol. Vad är det då som sker i elektronikboxen? Jo i denna sker det som fiolbyggeriets mästare lyckats åsadkomma med utformningen av fiolkroppen. Elektronikboxen ersätter alltså filolkroppen där de resonanser annars uppstår som karaktäriserar en bra fiol. Dessa träets resonanser efterliknas med elektronik som är lättare att kontrollera än akustiken i fiolkroppen. Elektroniken har designats så att den skapar ett ljud som mycket nära liknar det från en riktigt bra fiol. En Stradivarius och en Andrea-Guarneri har fått vara förelaga och forskningsresultat från Tekniska Högskolan i Stockholm har varit till god hjälp i arbetet.

Elektroniken har en överföringsfunktion enligt följande figur:
Kontakta oss för ytterligare information